Curs Competențe Sociale și Civice

Tip curs – perfectionare

Obiectivele cursului: Dezvoltarea de competențe și abilități în plan personal și profesional care să sprijine participarea la viața socială și profesională (comunicare asertivă, relaționare cu ceilalți, creșterea stimei de sine, toleranță, empatie, responsabilitate etc.) Oferirea oportunității de a cunoaște persoane noi și de a socializa într-un mediu sigur și prietenos Oferirea unui cadru social de suport care poate contribui la creșterea șanselor de găsire a unui loc de muncă

Nivelul de studii minim necesar: învăţământ general obligatoriu

Durata cursului: 32 ore (pregătire teoretică 10 ore, pregătire practică 22 ore)

Competenţe generale dobândite. La finalul cursului, participanții vor dobîndi competențe cu privire la: Comunicarea interactivă și interpersonală Aplicarea strategiilor specifice comportamentului asertiv Colaborarea și lucrul în echipă Luarea deciziilor Negociere și gestionarea conflictelor Gestionarea priorităților, timpului și a situațiilor de stres Cunoștințe privind un stil de viață sănătos Egalitate de șanse și nediscriminare, respectarea diversității și a valorilor celorlalți Comportament social activ și responsabil Drepturile pe piața muncii

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, în urma căruia participanții vor obține un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educatiei Naționale.